Indmeldelse

Bogø Kostskole er en privat grundskole – et alternativ til folkeskolen og andre frie grundskoler. En skole, som gerne vil gøre en forskel.

Bogø Kostskole har gennem mange år fungeret som et privat lokalskoletilbud for børn, som bor på Bogø. Skolen optager herudover elever fra Møn og Sydsjælland, under forudsætning af at eleverne kan følge undervisningen uden særlige foranstaltninger. Generelt forventes det, at forældre og elever accepterer skolens værdigrundlag og overordnede rammer.

Elever optages efter en optagelsessamtale, hvor forældre, elev og skolens leder åbent drøfter elevens situation og den kommende skolegang. Forældre og elev orienteres om skolens tilbud og skolens forventninger til samarbejdet.
Det er vigtigt, at både forældre og elev søger skolen ud fra dens egenart og med åbne og positive forventninger og et ønske om samarbejde. Ved indmeldelse til børnehaveklassen optages børnene i den rækkefølge, de er indskrevet, så længe der er plads. Resten optages på venteliste i overensstemmelse med skolens regler om optagelse. Ved indskrivning til senere klassetrin skrives børnene i princippet på venteliste, da skolen ikke kan garantere plads i klassen flere år frem i tiden.

Bogø Kostskole har tradition for, at nye elever modtages venligt og positivt i klassen og på skolen.
Ansøgningsskema kan downloades nederst på denne side eller fås ved henvendelse til skolens kontor.

HVORDAN BLIVER MAN OPTAGET

Optagelse sker ud fra en vurdering af:

•    personlighed, faglighed, adfærd mv.
•    klassens faglige niveau.
•    klassens sammensætning og sociale niveau.
•    fysiske og praktiske forhold.
•    årsager til, at skolen ansøges – vi ønsker fortrinsvis elever, hvor skolen er tilvalgt aktivt for vores kvaliteter.

Ud fra en samlet vurdering drøfter skolens ledelse og relevante lærere i fællesskab optagelsen, hvorefter der træffes endelig beslutning om optagelse.


Når en ny elev er optaget, orienteres klassens forældre skriftligt af skolen.


HVEM KAN OPTAGES

Alle børn kan i princippet søge optagelse.
Skolen kan afvise at optage et barn, hvis man vurderer, at barnet ikke vil passe i klassen (adfærd/personlighed), eller hvis der er faglige eller fysiske/psykiske problemer, som skolen ikke er gearet til at klare.

Skolen giver normalt fortrinsstilling til nye elever: 
•    Der bor på øen
•    Der har søskende (også sammenbragte) på skolen.
•    Der har forældre med speciel tilknytning til skolen.


Er der flere elevansøgere, end der ved denne politik er plads til, etableres ventelister med prioritering efter indmeldelsestidspunkt samt ovenstående kriterier, indtil der er plads i klassen.
 

Skolepengene udgør pr. 1. januar 2019:

Dagelever:

    1195 kr. om måneden i 11 måneder,
    750 kr. indmeldelsesgebyr.

For elever i 8. klasse betales yderligere 150 kr. om måneden i forbindelse med vort internationale udvekslingsprogram.

Dagelever - plejebørn:

1195 kr. pr. md. + 1500 kr. pr. mdr. i 11 mdr.

Der gives søskendemoderation: 
    350 kr. for 2. barn pr. mdr.
    450 kr. for 3. og følgende pr. mdr.


Alle udgifter i forbindelse med undervisningen er indeholdt i skolepengene. 

Blanket til 

Indmeldelse

Samtykkeerklæring - flytning fra anden skole

Samtykkeerklæring - optagelse i 0. klasse

Persondatapolitik

Aktuelt

ingen nyheder i denne liste