Værdier

Værdier

Gensidig respekt:

Vi arbejder med gensidig respekt i vores omgangsmåde, talemåde og kultur i SFO`en. Således at både børn og voksnes tale og samspil foregår med gensidig respekt. Vi skal respektere hinanden og tale pænt til og om hinanden. Vi siger altid pænt goddag og farvel til hinanden: ” tak for i dag og vi ses i morgen”. Er der problemer i børnegruppen tager vi det op på børnemøder eller udreder situationen i øjeblikket.


Tillid:

tillid i barn- voksen relationen, barn- barn relationen og voksen- voksen relationen. At børnene har tillid til, at de voksne er der for dem, at de ved, at de kan komme til os. Vi arbejder med at være åbne og at give børnene en oplevelse af, at de kan komme til os i alle situationer. Derigennem vække deres tillid: ”At vi er der for dem”.


Kreativitet:

At børnene har mulighed for at udfolde sig kreativt gennem gode legemuligheder og aktiviteter. Vi går meget op i at give børnene nogle gode aktiviteter som både tilgodeser drenge, piger, ”stille børn” og ”aktive børn”.


Oplevelser:

Vi vil bestræbe os på at give børnene nogle gode oplevelser i løbet af dagen, igennem forskellige aktiviteter og vores ugentlige tur dag.


Medansvar og engagement:

Vi vil i det daglige arbejde med disse værdier gennem ”børnemøder”, som kan appellere til,  at give børnene medansvarsfølelse, medbestemmelse og dermed engagement i hverdagen. Vi har fælles stunder i løbet af hverdagen i SFO`en, som også appellerer til medansvar og engagement. Vi arbejder med et fælles fokus område en måned eller to af gangen. Hvis personalet fornemmer en problemstilling i børnegruppen, kan denne blive fokusområdet for den næste måned. Fokusområdet indarbejdes i aktivitetsplanerne, således bliver fokusområdet ikke en løftet pegefinger, men leget til forståelse hos børnene.
 

Aktuelt

ingen nyheder i denne liste