Special undervisning

Bogø Kostskole tilbyder specialundervisning efter de gældende regler og til elever, som har særlige behov.

 

Almen specialundervisning

Specialundervisning dækker over individuel undervisning og undervisning på små hold, som er særligt tilrettelagt i forhold til de specifikke problemer, eleven har. Som led i specialundervisningen bliver der sat konkrete mål for undervisningen af hver elev. Gennem test og løbende evaluering arbejder skolen hen imod, at eleven udvikler sig fagligt i den ønskede retning.

Specialundervisningen foregår i skoletiden, inden for den almindelige timeplan, og i samarbejde med faglærerne og et særligt hold af special-/ testlærere og læsevejledere.

Kosmos - et tilbud til elever med særlige behov

Kosmos er Bogø Kostskoles nyeste specialpædagogiske tiltag, som startede i august 2016.
Kosmos er for elever, der har store udfordringer i deres læring. Udfordringerne kan være af faglig, social og/ eller af emotionel karakter. Elever der kommer i Kosmos, har alle brug for individuelle specialpædagogiske tiltag - derfor er personalet i Kosmos uddannet til netop denne opgave.

 

Aktuelt

ingen nyheder i denne liste