Undervisning

Bogø Kostskole er en privat grundskole med undervisning fra 0. klasse til og med 10. klasse. Hovedparten af øens børn bruger den som lokal skole, og mange på Møn og Sydsjælland bruger skolen som alternativ til folkeskolen.

Kosteleverne på skolen starter typisk på skolen på 6. klassetrin og bliver integreret i klasserne.

Bogø Kostskole følger Undervisningsministeriets læseplaner. Undervisningen tager således udgangspunkt i de krav, der stilles til børn på samme klassetrin i folkeskolen. Eleverne går desuden op til folkeskolens afgangsprøver, så de efter endt prøve kan gå videre på en ungdomsuddannelse.

Bogø Kostskole lægger stor vægt på at eleverne tilegner sig grundlæggende færdigheder, som de kan bruge i større sammenhænge. Gennem undervisning i boglige færdigheder lærer eleverne at arbejde tværfagligt og kreativt, f.eks. i forbindelse med løsning af projektopgaver.
Skolen anvender løbende test af eleverne for at se, om de er på niveau med undervisningen, og for at lærerne kan tage specielle hensyn til den enkelte elev. Testene anvendes desuden til lærernes egen evaluering af undervisningen og justering af undervisningsmaterialet, så eleverne sikres den boglige uddannelse, de har krav på.

Undervisningen i børnehaveklasse til 2. klasse foregår på Bogø Kostskoles indskolingsafdeling. I samme bygning har Børnecenter Lærkereden til huse. Det betyder, at eleverne de første år af deres skoletid færdes i et trygt og kendt miljø. På trods af, at Børnecenter Lærkereden er en kommunal institution, og Bogø Kostskole er en selvejende institution, er der et tæt samarbejde.

På Bogø Kostskole går dagelever fra nærområdet og kostelever sammen i et normalskolemiljø. Undervisningen følger Undervisningsministeriets læseplaner, og eleverne går op til folkeskolens afgangsprøver.

Et fagligt udviklende undervisningsmiljø prioriteres højt på skolen. I et moderne og kreativt læringsmiljø tager vi højde for den enkelte elevs forudsætninger og stiler efter faglige og personlige mål, som giver eleven de bedste muligheder i deres voksenliv.

I undervisningen lægges der vægt på ture ud af huset i form af fagrelevante ekskursioner og virksomhedsrettede besøg. Ud over det faglige udbytte giver ekskursionerne eleverne positive oplevelser og styrker det sociale samvær.

Vi giver øget støtte efter behov. Kosteleverne er inkluderet i den almindelige undervisning, så de kan spejle sig i andre unge i et almenskolemiljø. Der er tæt samarbejde mellem klasselærer og kontaktlærer for at sikre elevens faglige udvikling.
I 8. klasse kommer eleverne på en udvekslingsrejse til en af de udenlandske skoler, som vi samarbejder med.

I 10. klasse ønsker vi at støtte elevens personlige udvikling, de sociale kompetencer og ruste eleven til et liv efter Bogø Kostskole. Derfor er der fokus på dansk, engelsk og matematik og skoleåret igennem er indlagt et botræningsforløb med fokus på de udfordringer eleverne står overfor, når de skal til at bo for sig selv. I løbet af skoleåret tager klassen på en studietur.
 

Aktuelt

ingen nyheder i denne liste